ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

Η φορολογία των εφοπλιστών με στοιχεία

Σύμφωνα με στοιχεία που διαβίβασε στη Βουλή ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, ύστερα από αίτημα κατάθεσης εγγράφων βουλευτών του ΚΚΕ, οι εισπράξεις από το φόρο πλοίων ανήλθαν σε 14.013.519,90 ευρώ το 2013, σε 13.154.712,39 ευρώ το 2014 και σε 17.617.781,18 ευρώ το 2015. Σημειώνουμε ότι τα ποσά αυτά αντιστοιχούν σε φόρους στους οποίους υπόκεινται οι εφοπλιστές, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τις περίπου 60 φοροαπαλλαγές που ισχύουν για τις κάθε είδους ναυτιλιακές εταιρείες. Στη Βουλή προσκομίστηκαν στοιχεία και για τα ποσά που προσφέρουν «οικειοθελώς» οι εφοπλιστές, στη βάση του «συνυποσχετικού οικειοθελούς φορολόγησης». Σ' αυτό, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ανταποκρίνονται 524 εταιρείες, που φορολογούνται στην Ελλάδα και διαχειρίζονται το 90% της συνολικής χωρητικότητας των πλοίων. Με μια απλή διαίρεση, από τα παραπάνω προκύπτει ότι καθεμιά από αυτές τις εταιρείες κατέβαλε κατά μέσο όρο το 2015 φόρο ύψους 33.621 ευρώ (!), δηλαδή πενταροδεκάρες μπροστά στη μεγάλη κερδοφορία τους. Αλλά ακόμα κι αν χρησιμοποιήσουμε σαν βάση υπολογισμού το άθροισμα του φόρου και της «οικειοθελούς προσφοράς», το ποσό που προκύπτει κατά μέσο όρο για κάθε ναυτιλιακή είναι 86.700 ευρώ περίπου. Κι αυτό όταν μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2015, οι Ελληνες εφοπλιστές κατέγραψαν κερδοφορία της τάξης των 150 εκατ. ευρώ!