ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Τετάρτη 1 Απριλίου 2015

Ευκολότερες απολύσεις και παιδική εργασία προτείνει ο ΟΟΣΑ, σύμβουλος της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ

Ευκολότερες απολύσεις, μείωση αποζημιώσεων και επιδομάτων ανεργίας, φτηνότερα μεροκάματα, παιδική εργασία και εργασία όσων σπουδάζουν προτείνει ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), στον οποίο έχει προσφύγει και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ για την άντληση συμβουλών για την προώθηση μεταρρυθμίσεων.
Τα προτεινόμενα μέτρα αφορούν φυσικά τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλίων καθώς η έκθεση αναφέρει πως «οι κυβερνήσεις πρέπει να βελτιώσουν τις ρυθμίσεις των πολιτικών όσον αφορά στον ανταγωνισμό και την καινοτομία για να διευκολύνουν την είσοδο νέων εταιρειών και την ομαλή ανακατανομή του κεφαλαίου και της εργασίας απέναντι στις πιο παραγωγικές εταιρείες και τομείς. Τα μέτρα συστήνονται για όλες τις χώρες ενώ ειδικά για τις χώρες της Ευρωζώνης αναφέρει ότι «οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες, είναι αναγκαίες για να θερίσουμε τα οφέλη των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας των τελευταίων ετών».
Χαλάρωση των κανόνων για τις απολύσεις
Στην έκθεση «Με στόχο την ανάπτυξη» ο ΟΟΣΑ μεταξύ πολλών άλλων προτείνει στα κράτη - μέλη «χαλάρωση των κανόνων για την απόλυση των μόνιμων εργαζομένων», με το πρόσχημα της μείωσης του «εργασιακού χάσματος μεταξύ των εργαζομένων κανονικής και μη κανονικής απασχόλησης», ενώ με το ίδιο πρόσχημα επί της ουσίας ζητά μείωση του κόστους των αποζημιώσεων, λέγοντας πως «η σύγκλιση του ύψους της αποζημίωσης σε περίπτωση τερματισμού των συμβάσεων θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη θέσπιση μιας μοναδικής ή ενιαίας σύμβασης».
Εργασία και την περίοδο των σπουδών
Ο ΟΟΣΑ, προκειμένου να βρεθούν πιο φτηνά εργατικά χέρια για τους επιχειρηματικούς ομίλους, προτείνει να αυξηθεί το ποσοστό των σπουδαστών που εργάζονται. Αναφέρει πως «η επαγγελματική πείρα επίσης επηρεάζει από την αρχή θετικά τους μισθούς, όπως επίσης και οι δεξιότητες “γενικής φύσης”. Παρ' όλα αυτά, σε ορισμένες χώρες, λίγοι είναι οι νέοι που συνδυάζουν την εργασία με τις σπουδές». Έτσι όπως αναφέρει «προκειμένου να εξοικειωθούν καλύτερα οι σπουδαστές με την αγορά εργασίας, θα πρέπει, αφ' ενός, να εισαχθούν ή να αναπτυχθούν περαιτέρω ενότητες μαθημάτων εργασιακού χαρακτήρα στα προγράμματα ΕΕΚ και Μαθητείας και, αφ' ετέρου, να ενισχυθούν εκείνα τα μέτρα που θα καταστήσουν ευκολότερο για όλους τους σπουδαστές να αποκτήσουν εργασιακή πείρα. Στα εν λόγω μέτρα συγκαταλέγονται ενδεχομένως η εξάλειψη των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πρόσληψη εργαζομένων μερικής απασχόλησης από τις επιχειρήσεις και πιθανώς η θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την παρακίνηση των σπουδαστών να εργάζονται έως έναν ορισμένο αριθμό ωρών».
Στοχευμένα ψίχουλα για εξαθλιωμένους
Η έκθεση εκτιμά πως είναι δραματικές οι κοινωνικές επιπτώσεις από την κρίση, σημειώνοντας πως «οι οικογένειες περιέκοψαν επίσης τις βασικές δαπάνες τους, όπως οι δαπάνες διατροφής, διακυβεύοντας τη σημερινή και τη μελλοντική τους ευεξία. Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να ποσοτικοποιηθεί ο πιο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος στην υγεία των ανθρώπων, όμως είναι γνωστό ότι η ανεργία και οι οικονομικές δυσκολίες βλάπτουν τη σωματική και την ψυχική υγεία».
Ωστόσο, εκείνο που προτείνει είναι μερικά ψίχουλα στους πιο εξαθλιωμένους και τους πιο ευάλωτους και σημειώνει ότι δεν πρέπει να αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες για την κάλυψη των πραγματικών λαϊκών αναγκών. Χαρακτηριστικά αναφέρει πως «οι περικοπές των δαπανών για την Υγεία σήμερα δεν θα πρέπει να πυροδοτήσουν την αύξηση των αναγκών φροντίδας Υγείας στο μέλλον» και συνεχίζει λέγοντας ότι «η αποτελεσματικότερη στοχοθέτηση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων και να προστατεύσει παράλληλα τις ευάλωτες ομάδες. Οι μεταρρυθμίσεις του τομέα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ιδίως, θα πρέπει να έχουν ως προτεραιότητα την προστασία των πιο ευάλωτων».
Προτείνει και παιδική εργασία
Ο ΟΟΣΑ επιπλέον αποδέχεται την εγκατάλειψη του σχολείου και ζητά μέτρα στήριξης της παιδικής και εφηβικής εργασίας καθώς σημειώνει πως «ιδιαίτερα οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο θα πρέπει να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες για τα παιδιά και να αποτρέψουν τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας των νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο».
Μείωση δαπανών για επιδόματα ανεργίας
Με σαφή τρόπο ζητά μείωση επιδομάτων ανεργίας καθώς αναφέρει «για παράδειγμα, μειώνοντας αξιόπιστα τις δαπάνες για τα επιδόματα κατά την ανάκαμψη και αναπροσανατολίζοντας τους πόρους από τα επιδόματα στις ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας», στο πλαίσιο της πολιτικής των στοχευμένων ψίχουλων, διότι όπως ισχυρίζεται «η στοχοθέτηση αυτή χρειάζεται να προσαρμοστεί διεξοδικά για να μη δημιουργηθούν στρεβλά κίνητρα που θα αποτρέψουν τα άτομα από την εύρεση εργασίας. Για παράδειγμα, οι άνεργοι που πρόκειται να αρχίσουν να εργάζονται, μπορεί να έχουν οικονομικές απώλειες ή ελάχιστα οφέλη κατά τη μετάβαση από τα επιδόματα ανεργίας στις αποδοχές εργασίας».
Από τη φαρέτρα των αντιλαϊκών μέτρων δεν λείπουν και οι προτροπές για συνέχιση των αντιασφαλιστικών μέτρων, εκτιμώντας πως «οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων κοινωνικής προστασίας που άρχισαν να υλοποιούνται πριν από την κρίση είναι απαραίτητο να συνεχιστούν».