ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Τετάρτη 15 Απριλίου 2015

ΕΚΤ: Αύξηση του ορίου δανεισμού των ελληνικών τραπεζών από τον ELA

Κατά 800 εκατ. ευρώ αύξησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το όριο πρόσβασης των ελληνικών τραπεζών στο Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας (ELA).
Πλέον το συνολικό ποσό που μπορούν να αντλήσουν οι ελληνικές τράπεζες από τον ELA έφτασε τα 74 δισ. ευρώ.