ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014

ΠΣΟ & ΠΑΜΕ Αλληλεγγύη στους λιμενεργάτες της Χιλής

http://www.wftucentral.org/?p=7207&language=es 


La Federación Sindical Mundial y el PAME de Grecia realizaron en el puerto del Pireo, Grecia, un acto de solidaridad con la lucha de los portuarios de Chile, quienes llevaron a cabo una huelga que duro varias semanas. El acto de solidaridad contó con la presencia de George Mavrikos, Secretario General de la FSM, Valentin Pacho Quispe, Secretario General Adjunto, sindicalistas y trabajadores portuarios y marítimos  griegos.
google μετάφραση:
Η ΠΣΟ και το ΠΑΜΕ, στην Ελλάδα  στο λιμάνι του Πειραιά, διεξάγουν μια πράξη αλληλεγγύης προς τον αγώνα των λιμενεργατων της Χιλής που προχώρησαν σε απεργία που κράτησε αρκετές εβδομάδες. Η πράξη αλληλεγγύης παρακολούθησαν Γιώργος Μαυρίκος, Γενικός Γραμματέας της ΠΣΟ, Βαλεντίν Πάτσο Quispe, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, των λιμενικών και ναυτιλιακών συνδικαλιστών και οι Έλληνες εργαζόμενοι