ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Πέμπτη 2 Απριλίου 2015

Στα 29 εκατ. δολ. τα κέρδη της Cosco, στον Πειραιά, το 2014.+14,8% τα έσοδα

Ο Πειραιάς ενίσχυσε τα μεγέθη της Cosco Pacific το 2014. Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η εταιρεία ΣΕΠ (Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά), θυγατρική της Cosco Pacific, παρουσίασε κέρδη 28,98 εκατ. δολαρίων, έναντι 23,05 εκατ. το 2013, ήτοι αύξηση 25,7%.
Αντίστοιχα, σε επίπεδο εσόδων, η ΣΕΠ σημείωσε έσοδα 178,46 εκατ. δολ., έναντι 155,42 εκατ. το 2013, ήτοι αύξηση 14,8%.
Σε επίπεδο εμπορευματοκιβωτίων, η ΣΕΠ, η οποία διαχειρίζεται τους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Πειραιά, διακίνησε 2,98 εκατ. teu, έναντι 2,51 εκατ. teu το 2013, σημειώνοντας αύξηση 18,5%.
Ο εφετινός στόχος, σύμφωνα με εκτιμήσεις, είναι τα 3,25 εκατ. teu, ενώ όταν ολοκληρωθούν τα έργα στο δυτικό τομέα της προβλήτας ΙΙΙ, η ετήσια δυναμικότητα των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ θα φτάσει τα 6,2 εκατ. teu.
Σε επίπεδο ομίλου, η Cosco Pacific σημείωσε έσοδα 870,0 εκατ. δολ., έναντι 798,6 εκατ. το 2013 και αντίστοιχα, κέρδη 312,8 εκατ., έναντι 717,2 εκατ. το 2013. Συνολικά, τα terminals της Cosco Pacific διακίνησαν πέρσι 67,32 εκατ. teu, έναντι 61,28 εκατ. το 2013, κάτι το οποίο σημαίνει ότι τα εμπορευματοκιβώτια αυξήθηκαν 9,9%.
Σύμφωνα με την Drewry και την έκθεση "Global Container Terminal Operators - Ετήσια Ανασκόπηση και Πρόβλεψη», που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014, η συνολική διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, των terminals της Cosco Pacific, αντιπροσώπευε περίπου το 9,3% του παγκόσμιου συνόλου, σημειώνοντας αύξηση 0,3% από το 2013.
Ως εκ τούτου, η Cosco Pacific, η οποία κατέχει την 4η θέση μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων, ενισχύθηκε οριακά.