ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014

ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΕΝΦΙΑ Εκτός ρύθμισης, με στόχο την επίσπευση της είσπραξης

Στην επίσπευση των διαδικασιών για την είσπραξη του ΕΝΦΙΑ, προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο σε χτεσινή ανακοίνωση διευκρινίζει ότι μόνο η 1η μηνιαία δόση του ΕΝΦΙΑ που έληξε το Σεπτέμβρη και δεν έχει πληρωθεί μπορεί να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση. Οι υπόλοιπες δόσεις, ληξιπρόθεσμες και μη ληξιπρόθεσμες, «ή θα πληρωθούν ή θα μπουν στην πάγια ρύθμιση των 12 - 24 μηνιαίων δόσεων». Η πρεμούρα της συγκυβέρνησης συνδέεται με τη διαμόρφωση των τελικών μεγεθών του κρατικού προϋπολογισμού για το 2014, στον οποίο περιλαμβάνονται τα προϋπολογιζόμενα έσοδα για το έτος που θα εισπραχθούν μέχρι και το τέλος Φλεβάρη του 2015.
Η συγκεκριμένη «αλλαγή» αποφασίστηκε με γνώμονα τις εκτιμήσεις και τους φόβους συγκυβέρνησης και τρόικας ότι τα λαϊκά νοικοκυριά θα ανέβαλλαν τις πληρωμές των δόσεων, προκειμένου αυτές να καταστούν ληξιπρόθεσμες και στη συνέχεια να ενταχτούν στην «έκτακτη ρύθμιση τμηματικής διευκόλυνσης». Σύμφωνα, δηλαδή, με την επισήμανση και της τρόικας, ένα μεγάλο μέρος από τα έσοδα του ΕΝΦΙΑ που είχαν προϋπολογιστεί να εισπραχθούν μέχρι το Φλεβάρη του 2015, συνολικού ύψους 2,65 δισ. ευρώ, και να ενταχθούν στον προϋπολογισμό του 2014 θα εισπράττονταν αργότερα εντός του 2015 και του 2016 σε περισσότερες μηνιαίες δόσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, στις επόμενες μέρες, αναμένεται κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή, προκειμένου να υπάρξει η σχετική αλλαγή στο νόμο που να δικαιολογεί την εξαίρεση του ΕΝΦΙΑ από τη ρύθμιση με τις 100 δόσεις, ενώ αντίστοιχο πλαίσιο αναμένεται να διαμορφωθεί και για την αποπληρωμή του φόρου εισοδήματος.
Εξάλλου, τις επόμενες μέρες αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή στο Taxisnet, για τυχόν διορθώσεις των στοιχείων στην ακίνητη περιουσία (έντυπα Ε9).