ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

Πλούτος και φτώχεια

«Συνεχίζουν να αυξάνονται οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου, δηλαδή εκείνοι με καθαρά περιουσιακά στοιχεία άνω των 30 εκατ. ευρώ, φθάνοντας σε νέο ρεκόρ το 2014. Ακόμη και στην Ελλάδα, όπου η οικονομία έχει συρρικνωθεί κατά το ένα τρίτο τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των πλουσιότερων πολιτών αυξήθηκε από 505 άτομα προ ενός έτους στα 565 το 2014, καταλαμβάνοντας την 43η θέση με άνοδο 11,9%, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας αναλύσεων Wealth-X και της ελβετικής τράπεζας UBS με τίτλο "World Ultra Wealth Report 2014"» («Καθημερινή, 21/11/2014). Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία της έκθεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους (ΓΠΚ) της Βουλής για τις «Πολιτικές Ελάχιστου Εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ενωση και στην Ελλάδα: Μία συγκριτική ανάλυση» (Σεπτέμβρης 2014), στα 6,3 εκατομμύρια άτομα ανήλθε το 2013 ο πληθυσμός της Ελλάδας που ζούσε υπό καθεστώς φτώχειας, ή υπό την απειλή της φτώχειας λόγω υλικών στερήσεων και ανεργίας. Ο μισός και πάνω, δηλαδή, πληθυσμός. Ετσι στην καπιταλιστική οικονομική κρίση πολλοί καπιταλιστές γίνονται πλουσιότεροι, ενώ η εργατική τάξη και τα άλλα φτωχά λαϊκά στρώματα καταστρέφονται.