ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Στην γκιλοτίνα οι επιχορηγήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία Και «πρωτογενή πλεονάσματα» 1,9 δισ. ευρώ στο πρώτο 8μηνο...


Η διάλυση της γκάμας των κρατικών κονδυλίων που αφορούν στην κάλυψη των λαϊκών αναγκών, ταυτόχρονα με την παραπέρα απογείωση της βαριάς φορολογίας στα λαϊκά στρώματα συνθέτουν την πορεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Στο 8μηνο (Γενάρης - Αύγουστος) του 2014, τα εμφανιζόμενα «πρωτογενή πλεονάσματα» ξεπέρασαν τα 1,9 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκαν πολύ πάνω και από το στόχο (962 εκατ. ευρώ) που τίθεται στο «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής» 2015 - 2018. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία καρατομήθηκαν κατά 1,4 δισ. ευρώ και διαμορφώνονται στα 7,3 δισ. ευρώ (από 8,7 δισ. στο 8μηνο του 2013) με ρυθμό πτώσης 16,1%.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών (8μηνο, Γενάρης - Αύγουστος):
-- Οι πρωτογενείς δαπάνες που αφορούν σε συντάξεις, μισθούς στο Δημόσιο, Υγεία, Πρόνοια, Παιδεία, επιχορηγήσεις προς ασφαλιστικά ταμεία, συμπιέστηκαν περαιτέρω στα 27 δισ. ευρώ (από 28,4 δισ. το 2013).
Σε ρυθμούς συρρίκνωσης συνεχίζουν και φέτος οι επιχορηγήσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων και συγκεκριμένα:
  • ΙΚΑ: 1,76 δισ. ευρώ (από 1,99 δισ. ευρώ), με ρυθμό πτώσης 11,6%
  • ΟΑΕΕ: 710 εκατ. ευρώ (από 1,01 δισ. ευρώ), με ρυθμό πτώσης 29,7%
  • ΟΓΑ: 1,8 δισ. ευρώ (από 2,22 δισ. ευρώ), με ρυθμό πτώσης 18,9%
  • ΕΟΠΥΥ: 516 εκατ. ευρώ (από 736 εκατ. ευρώ), με ρυθμό πτώσης 29,9%
  • ΝΑΤ: 640 εκατ. ευρώ (από 747 εκατ. ευρώ) με ρυθμό πτώσης 14,3%
  • ΟΑΕΔ: 352 εκατ. ευρώ (από 430 εκατ. ευρώ) με ρυθμό πτώσης 18,1%.
-- Το σύνολο των δαπανών (τακτικός προϋπολογισμός) υποχώρησε σε 32,46 δισ. ευρώ, από 34,85 δισ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2013, ενώ οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού (μαζί με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) εμφανίζονται στα 35,77 δισ. (από 37,39 δισ. πέρυσι). Τα ποσά που δαπανήθηκαν για τόκους εξυπηρέτησης του κρατικού χρέους διαμορφώθηκαν σε 4,8 δισ. ευρώ (από 5,4 δισ. πέρυσι).
-- Το σύνολο των φορολογικών εσόδων έφτασε στα 27,79 δισ. ευρώ (από 27,24 δισ. ευρώ).
Ειδικότερα:
  • Οι φόροι εισοδήματος στα φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί, συνταξιούχοι) έφτασαν στα 4,87 δισ. ευρώ (από 4,33 δισ. ευρώ πέρυσι), με διόγκωση 12,5%
  • Οι φόροι στα νομικά πρόσωπα (εταιρείες) εμφανίζονται στα 1,67 δισ. ευρώ (από 883 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι). Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά από φέτος, οι φόροι νομικών προσώπων περιλαμβάνουν και τους αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι μέχρι και πέρυσι καταγράφονταν στα φυσικά πρόσωπα. Επομένως η διόγκωση που καταγράφεται στο κονδύλι της φορολογίας των εταιρειών ουσιαστικά αποτυπώνει μόνο τη φορολεηλασία σε βάρος των αυτοαπασχολούμενων.
  • Οι έμμεσοι φόροι πάνω στη λαϊκή κατανάλωση διαμορφώνονται στα 15 δισ. ευρώ (από 15,6 δισ. ευρώ), ως αποτέλεσμα της μείωσης της λαϊκής κατανάλωσης.