ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014

Αναλαμβάνουν βαριές ευθύνες


Μεγάλο παζάρι, και μάλιστα στη Γενεύη, πίσω από τις πλάτες των εργαζομένων αρχίζει σήμερα το πρωί για την αλλαγή του εργασιακού νόμου, δηλαδή την ομολογημένη επιθυμία κυβέρνησης και ΣΕΒ να περισταλούν οι συνδικαλιστικές ελευθερίες. Στο παζάρι, εκτός του υπουργού Εργασίας, συμμετέχουν όλοι οι πρόεδροι των εργοδοτικών οργανώσεων και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γ. Παναγόπουλος. Πληροφορίες, μάλιστα, φέρουν ως αντικείμενο του παζαριού τη διατήρηση του θεσμικού πλαισίου για τις ομαδικές απολύσεις και ως αντάλλαγμα προς τους εργοδότες την αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους. Η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ αναλαμβάνει τεράστιες ευθύνες.