ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Κυριακή 3 Ιουνίου 2018

Ανακοίνωση Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ στις προβλήτες της ΣΕΠ ΑΕ

Συνάδελφοι, 

η γενική συνέλευση του σωματείου μας που πραγματοποιήθηκε στις 30/05/2018 μέσα από την οποία τηρήθηκαν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες μπροστά στην αδιαλλαξία και την άρνηση τους να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασίας, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ την συνέχιση της απεργίας.
Φτάνει πια διανύουμε τον 8ο χρόνο δουλειάς στις εγκαταστάσεις στις προβλήτες της ΣΕΠ ΙΙ και ΙΙΙ χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας και όξυνση όλων των προβλημάτων μας.
Είμαστε αποφασισμένοι ένας για όλους και όλοι για έναν να συνεχίσουμε σαν μια γροθιά τον αγώνα μας για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας.το σωματείο μας έχει στείλει τα δίκαια αιτήματα μας στην κοσκο και τους εργολάβους της και περιμένει την απάντηση της.
Στον δίκαιο αγώνα μας στέκεται δίπλα μας το εργατικό κέντρο Πειραιά, εργατικά συνδικάτα του Πειραιά και της Αθήνας που με την παρουσία τους στο λιμάνι εκφράζουν έμπρακτα την στήριξη τους στην απεργία μας.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς το διοικητικού συμβούλιο.
Ικόνιο 31.05.2018