ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2015

Φταίνε οι μισθοί

Οι Ελληνες συνεχίζουν να καταναλώνουν περισσότερα απ' όσα πρέπει (σ.σ. ποιος καθορίζει αυτό το «πρέπει»;) και αυτό είναι εμπόδιο στις επενδύσεις. Αυτή είναι η εκτίμηση της Eurobank στην εβδομαδιαία ανάλυσή της, όπου εκτιμά ότι «το υψηλό μερίδιο της ιδιωτικής κατανάλωσης, ως ποσοστό του ΑΕΠ, αποτελεί τροχοπέδη για την ενίσχυση των επενδύσεων».
Από τη σκοπιά των συμφερόντων του κεφαλαίου, έχουν δίκιο οι τραπεζίτες. Οπως εξηγούν, το 2013 το ελληνικό μερίδιο ιδιωτικής κατανάλωσης ήταν της τάξης του 71,21%, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος στην ΕΕ-15 ήταν της τάξης του 56,92%.
Αυτό σημαίνει ότι «στην ελληνική οικονομία οι εγχώριοι πόροι που μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις εγχώριες επενδύσεις είναι σχετικά πολύ μικρότεροι σε σύγκριση με τους αντίστοιχους των υπολοίπων οικονομιών». Και γι' αυτήν την κατάσταση, λένε οι τραπεζίτες, φταίει το γεγονός ότι από το 2001 μέχρι το 2009 υπήρχε «χαμηλό κόστος δανεισμού, πιστωτική επέκταση και συσσώρευση πλούτου». Στη μετάφρασή της, η εκτίμηση παραπέμπει στο γνωστό του Πάγκαλου «μαζί τα φάγαμε» και άρα μαζί να τα πληρώσουμε, δηλαδή πρέπει με συνέπεια να συνεχιστεί η εφαρμογή μιας πολιτικής που θα επιτρέπει τη διαρκή μείωση μισθών για να μπορούν οι επιχειρήσεις να κάνουν οικονομία για να κάνουν επενδύσεις. Τι να λέει άραγε επ' αυτού το οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ;