ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016

ΤΑΙΠΕΔ Προχωρά στην ιδιωτικοποίηση του 67% του ΟΛΠ

«Εξαιρετικής σημασίας εξέλιξη» χαρακτηρίζει το ΤΑΙΠΕΔ σε ανακοίνωσή του τη δεύτερη «βελτιωμένη» προσφορά που κατέθεσε η COSCO για την απόκτηση του 67% του ΟΛΠ. Αλλωστε, η συγκεκριμένη ενέργεια είναι ενταγμένη στη στρατηγική της κυβέρνησης για την ενίσχυση της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ στη σχετική της ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι «με την εξέλιξη αυτή επιτυγχάνεται, με απόλυτη επιτυχία, ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας».
Η κυβέρνηση συστηματικά υποστηρίζει και «παίζει» τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό τη «γεωπολιτική βαρύτητα» της χώρας εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης, προωθώντας έργα και πολιτικές για την ενίσχυση του ρόλου της ως διαμετακομιστικού - εμπορικού αλλά και ενεργειακού κόμβου για την ευρύτερη περιοχή. Επομένως, ανοίγει δρόμους στο κεφάλαιο, στους επιχειρηματικούς ομίλους, ντόπιους και ξένους, να επενδύσουν στους αντίστοιχους τομείς, που είναι μάλιστα στρατηγικής σημασίας για την οικονομία. Είναι τομείς που μπορούν με κατάλληλες επενδύσεις να συμβάλλουν στη διευρυμένη αναπαραγωγή της κερδοφορίας των επιχειρήσεων που ανήκουν σ' αυτούς τους τομείς, αλλά και σε άλλους που αντικειμενικά συνδέονται με αυτούς. Ετσι βλέπει και την ανάπτυξη, ανάπτυξη του κεφαλαίου.
Οι ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν έναν από τους μοχλούς ενίσχυσης του κεφαλαίου. Σ' αυτή τη στρατηγική εντάσσει και την πώληση του ΟΛΠ, υποστηρίζοντας πως μέσα από την προσέλκυση «επενδύσεων», όπως αυτή της COSCO αλλά και αυτή της FRAPORT στα περιφερειακά αεροδρόμια, επιτυγχάνεται «η ουσιαστική ένταξη της Ελλάδας στο διεθνή χάρτη των συνδυασμένων μεταφορών».
Η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ συνδυάζεται με την επικείμενη δημιουργία εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο, διαγωνισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την περίοδο, με στόχο το συνδυασμό θαλάσσιων μεταφορών, με εφοδιαστικές αλυσίδες και τις χερσαίες μεταφορές, σιδηροδρομικές και οδικές.
Πώς πρακτικά θα προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση; Οπως ανακοινώθηκε, ο κινέζικος επιχειρηματικός όμιλος προσέφερε τίμημα 22 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή 368,5 εκατ. ευρώ. Το ΤΑΙΠΕΔ υπολογίζει τη συνολική αξία της συμφωνίας σε 1,5 δισ. ευρώ, αφού εκτός της προσφοράς των 368,5 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνονται υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 350 εκατ. ευρώ την επόμενη δεκαετία και έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου, όπως προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών του ΟΛΠ. Η συμφωνία θα ολοκληρωθεί σε σε δύο στάδια, κατά το πρώτο η COSCO θα καταβάλει 280,5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 51% των μετοχών του ΟΛΠ και εφόσον έχει εκπληρώσει τους όρους που περιγράφονται στη σύμβαση, εντός πενταετίας, θα καταβάλει στο ΤΑΙΠΕΔ επιπλέον 88 εκατ. ευρώ και θα αυξήσει το μερίδιό της σε 67%.