ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017

Για τη ΣΣΕ στο λιμάνι

Για τη ΣΣΕ στο υπαλληλικό προσωπικό του ΟΛΠ.


Η ΣΣΕ που υπόγραψε η ΟΜΥΛΕ, με την εξουσιοδότηση απ τα Σωματεία Τεχνικών-Χειριστών ΟΛΠ κι Διοικητικών Υπαλλήλων ΟΛΠ, έρχεται να συμπληρώσει τα κενά που άφησε ο νέος Κανονισμός Προσωπικού του ΟΛΠ όσον αφορά τις  απολαβές των εργαζομένων.
Μετά τις ανατροπές στα εργασιακά που προβλέπει ο ΓΚΠ ακολουθούν οι ανατροπές που περιλαμβάνει η ΣΣΕ.

Οι ανατροπές που έφερε ο ΓΚΠ:
1. Χρόνος Εργασίας:
-- Προβλέπει επιμήκυνση του εργάσιμου χρόνου. Το 7,5ωρο - 37,5ωρο και το 7ωρο - 35ωρο που ίσχυε γίνεται 8ωρο - 40ωρο.
-- Αλλάζει το καθεστώς απασχόλησης, καταργείται το σταθερό πενθήμερο (Δευτέρα - Παρασκευή). «Η εργασία τα Σάββατα, Κυριακές ή αργίες δεν θεωρείται υπερωριακή απασχόληση, εφόσον συμπεριλαμβάνεται στο νόμιμο εβδομαδιαίο χρόνο απασχόλησης του εργαζομένου».
2. Σχέσεις Εργασίας: Εισάγει τις σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, τις «ευέλικτες» μορφές απασχόλησης, την απασχόληση και μεταφορά «όταν κρίνει η εταιρεία αναγκαίο», με άλλα λόγια εισάγει τον ενεργό και ανενεργό χρόνο εργασίας, όπως και την αλλαγή πόστων και ειδικοτήτων.
3. Αξιολόγηση: Προβλέπει σύστημα «αξιολόγησης», προετοιμάζει απολύσεις με βάση κριτήρια παραγωγικότητας.
4. Απολύσεις: Απόλυση εργαζομένων με απλή καταγγελία της Σύμβασης απ' την εταιρεία. Πανηγυρίζουν οι εργοδοτικοί ότι θα γίνεται μέσα από συμβούλιο, όταν γνωρίζουν ότι οι συσχετισμοί στο συμβούλιο είναι αρνητικοί για τους εργαζόμενους.
5. Εισάγει το διευθυντικό δικαίωμα της εταιρείας για ζητήματα που δεν προβλέπονται στον κανονισμό. Η εταιρεία θα καθορίζει ακόμα και το χρόνο έναρξης και λήξης της βάρδιας.


Με βάση έτη ΣΣΕ που υπόγραψε η ΟΜΥΛΕ με τη διοίκηση του ΟΛΠ προβλέπονται τα παρακάτω:

1.   Μονιμοποιούνται οι μειώσεις μισθών που επιβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια με τους μνημονιακούς νόμους. Η πλειοψηφία της ΟΜΥΛΕ και των σωματείων διαδίδει ότι κατόρθωσε να αντισταθμίσει τις μειώσεις που υπόγραψαν με την επαναφορά των επιδομάτων  Πάσχα, αδείας κι Δώρο Χριστουγέννων. Η ΟΜΥΛΕ τόσο καιρό καλούσε τα μέλη της να κινηθούν νομικά για να επαναφέρουν της ΣΣΕ του 2009 εφόσον πλέον η εταιρεία δεν ήταν ΝΠΔΔ.
2.   Τα μισθολογικά κλιμάκια μειώνονται σε 18 από 36 που ήταν προηγούμενα επιφέροντας μειώσεις στους βασικούς μισθούς σε σχέση με τη Σύμβαση του 2009.
3.   Το χρονοεπίδομα πλέον δίδεται ανά τρία χρόνια. Οι μειώσεις φθάνουν το 18% ( για τους παλιότερους) ενώ δίδεται μεγαλύτερο από 4% -18% στους νεότερους εργαζόμενους. Στο σύνολο το εργατικό κόστος της Cosco μειώνεται, που ήταν εξαρχής ο στόχος της.
4.   Μείωση στο οικογενειακό επίδομα.
5.   Μείωση στο επίδομα επαγγελματικής κατάρτισης( περί 5%)
6.   Μείωση στο επίδομα πληροφορικής  ( περί 7%)
7.   Μείωση στο επίδομα χειρισμού ( περί 15%)
8.   Μείωση στο επίδομα Ειδικών Συνθηκών ( περί 17%)
9.   Μείωση στο επίδομα βάρδιας.  ( περί 6%)


Εισάγει ΜΟΝΟ για τους εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει κατά την υπογραφή της ΣΣΕ 27 έτη εργασίας, το επίδομα Ευδόκιμης Υπηρεσίας ύψους 225 ευρώ/μήνα που δημιουργώντας δύο ταχυτήτων εργαζόμενους στον ΟΛΠ καθώς και υποθηκεύει το εργασιακό μέλλον των επόμενων υπαλλήλων. Αποτελεί παγίδα για τους παλιότερους εργαζόμενους ώστε να μην αντιδράσουν.
Με τρικ προσπαθούν εργοδοσία κι εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός (ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΜΕΤΑ) να πείσουν τους υπαλλήλους ότι με την επαναφορά των επιδομάτων Πάσχα, καλοκαιριού και Χριστουγέννων, οι μειώσεις του βασικού μισθολογικού κλιμακίου και των επιδομάτων εξισορροπούνται.

Στην ουσία έχουμε μειώσεις μισθών σε όλα τα κλιμάκια αν ληφθούν υπόψη κι οι αλλαγές που έφερε ο νέος ΓΚΠ (αύξηση ωραρίου, διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε μερικούς τομείς πχ κρουαζιέρα, ελαστικές σχέσεις εργασίας, εντατικοποίηση της εργασίας, εργάσιμη εβδομάδα 7 ημερών χωρίς να θεωρείτε το ΣΚ εργασία αργίας).

καλούμε όλους συναδέλφους να βγάλουν τα συμπεράσματα τους για τη στάση αυτών των δυνάμεων, να ενισχύσουν τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο λιμάνι, να ενισχύσουν το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Ενότητας. Να αλλάξουμε τους συσχετισμούς, για σωματεία που θα οργανώνουν κι όχι θα υποθηκεύουν.