ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

... Κι όμως έχουν κέρδη

«Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα 630 ελληνικών εταιρειών που επεξεργάστηκε η ICAP ήταν κερδοφόρο και στις δύο χρήσεις (2014, 2013), τα δε κέρδη προ φόρων εμφανίζουν αύξηση 5,64% το τελευταίο έτος. Τα ίδια κεφάλαια διευρύνθηκαν το 2014 κατά 3,2%. Οπως υπογραμμίζεται από την ICAP, το δείγμα εταιρειών είναι πολύ μικρό και μόνο ως ενδεικτικό μπορεί να εκληφθεί, ενώ θεωρείται πρόωρη η εξαγωγή συμπερασμάτων για το σύνολο του επιχειρηματικού τομέα. Ειδικότερα, από τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως όλων των επιχειρήσεων του δείγματος, προκύπτει αισθητή μείωση του συνολικού κύκλου εργασιών το 2014 σε σύγκριση με το 2013, κατά 3,04%, φαινόμενο που συνδέεται με τις συνθήκες συνεχούς υποχώρησης της ζήτησης στην εγχώρια αγορά τα τελευταία 6 χρόνια». Τι δείχνει αυτό το ρεπορτάζ της «Καθημερινής»; Οτι υπάρχουν επιχειρηματικοί όμιλοι που, παρά την οικονομική κρίση, αυξάνουν τα κέρδη τους και μάλιστα κάνοντας λιγότερο τζίρο, αφού η ζήτηση είναι μειωμένη. Αρα έχει αυξηθεί ο βαθμός εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης. Να, λοιπόν, γιατί πάρθηκαν, με μοχλό τα μνημόνια, τα αντεργατικά μέτρα. Για τόνωση της κερδοφορίας και όχι για τα ελλείμματα και τα χρέη.