ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015

Με υψηλότερο επιτόκιο η κυβέρνηση άντλησε 1,13 δισ. ευρώ από έντοκα γραμμάτια

Ποσό 1,138 δισ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από την πώληση εντόκων γραμματίων διάρκειας έξι μηνών.
Με το ποσό αυτό η κυβέρνηση θα αναχρηματοδοτήσει έντοκα γραμμάτια που λήγουν. Ωστόσο, το κόστος είναι μεγαλύτερο καθώς η απόδοση αυξήθηκε στο 2,97% από το 2,75% που ήταν στη δημοπρασία του Φλεβάρη και σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) είναι το υψηλότερο κόστος δανεισμού από τον Απρίλη του 2014.