ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014

Δρομολογήθηκε η παραπέρα ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ ΑΕ

Η δημοσιοποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναζωπύρωσε τους ενδοκαπιταλιστικούς ανταγωνισμούς
Εχοντας ήδη στην ιδιοκτησία το ΣΕΜΠΟ, η κινεζική «Cosco» εμφανίζεται να διεκδικεί το πλειοψηφικό πακέτο στον ΟΛΠ ΑΕ
Καθ' όλα έτοιμη είναι η κυβέρνηση να προχωρήσει στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ ΑΕ. Οπως δημοσιεύτηκε χτες σε ναυτιλιακή ιστοσελίδα, το ΤΑΙΠΕΔ έχει έτοιμο το κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση ακόμα και του συνόλου του πακέτου των μετοχών του ΟΛΠ ΑΕ, που κατέχει το Ταμείο.
Οπως ακριβώς αναφέρεται στο κείμενο της πρόσκλησης, «το ΔΣ του Ταμείου επέλεξε (...) τη διάθεση πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΠ, κυμαινόμενου μεταξύ 51% έως και 74.14%, και περαιτέρω, ενέκρινε τη διαδικασία αναφορικά με την πώληση του ποσοστού μέσω διεθνούς ανταγωνιστικής διαγωνιστικής διαδικασίας. Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίσει το επακριβές ποσοστό μετοχών της ΟΛΠ που θα αποτελέσει αντικείμενο της διαδικασίας».
Σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία θα επικυρωθεί και από τη Βουλή, σημείο εκκίνησης για τις προτάσεις που θα κατατεθούν ορίζονται τα 250 εκατ. ευρώ, ενώ όλη η διαδικασία του διαγωνισμού θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις, τη διάρκεια των οποίων θα καθορίσει το ΤΑΙΠΕΔ. Η τελική συμφωνία, όπως προβλέπεται από το κείμενο της πρόσκλησης, θα τεθεί υπό την έγκριση της ΕΕ.
Η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά γίνεται στο πλαίσιο των οδηγιών της ΕΕ για την απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών, με γνώμονα την κερδοφορία των μονοπωλίων. Για αυτόν ακριβώς το λόγο και εξαιτίας της θέσης που κατέχει το λιμάνι, εκδηλώνονται έντονες αντιθέσεις και ανταγωνισμοί ανάμεσα σε μονοπώλια ΗΠΑ, Κίνας, ΕΕ και Ρωσίας, με ευρύτερα γεωπολιτικά και οικονομικά κίνητρα, για το ποιος θα το βάλει στο χέρι.
Σε αυτό οφείλονται οι «επιφυλάξεις» που εκφράζει η ΕΕ για την παραπέρα επέκταση του κινεζικού μονοπωλίου της COSCO στο λιμάνι, που έχει ήδη βάλει στο χέρι από το 2009 την προβλήτα ΙΙ του ΟΛΠ και τον μεγαλύτερο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) της χώρας, ελέγχοντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου.
Οι ανταγωνισμοί αυτοί αντανακλώνται και στα ηλεκτρονικά δημοσιεύματα που ακολούθησαν τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του ΤΑΙΠΕΔ. Για παράδειγμα, ιστοσελίδες που στηρίζουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα της COSCO και μερίδας της αστικής τάξης που προσβλέπει στην ενίσχυση των κινεζικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, χαρακτηρίζουν το κείμενο της πρόσκλησης «απαράδεκτο», που πρέπει να αποσυρθεί, με επιχειρήματα όπως ότι δεν δεσμεύει τους αγοραστές να κάνουν επενδύσεις, είναι χαμηλό το τίμημα και προϋποθέτει έγκριση της συμφωνίας από την ΕΕ.
Σε κάθε περίπτωση, οι μοναδικοί χαμένοι της υπόθεσης θα είναι οι εργαζόμενοι του λιμανιού και συνολικά της χώρας. Οι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης συνοδεύονται με το τσάκισμα εργασιακών δικαιωμάτων, την ώρα που τα μονοπώλια ξεκοκαλίζουν υποδομές στρατηγικής σημασίας, όπως τα λιμάνια.