ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015

Η διαδικασία μετά την παραίτηση της κυβέρνησης

Η διαδικασία των διερευνητικών εντολών αναμένεται να ξεκινήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μετά την παραίτηση της κυβέρνησης και πριν την προσφυγή στις κάλπες. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η Βουλή που εκλέχθηκε μετά από διάλυση της προηγούμενης, δεν μπορεί να διαλυθεί πριν περάσουν 12 μήνες, διάστημα που δεν έχει παρέλθει απ' τις 21 Δεκέμβρη 2014 οπότε και διαλύθηκε η προηγούμενη Βουλή, λόγω αδυναμίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας.
Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία μεταφέρεται στο Προεδρικό Μέγαρο, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διερευνά τις δυνατότητες σχηματισμού νέας κυβέρνησης από την παρούσα Βουλή.
Η πρώτη διερευνητική εντολή ανατίθεται στον αρχηγό του δεύτερου σε κοινοβουλευτική δύναμη, δηλαδή τον Β. Μεϊμαράκη, και αν δεν τελεσφορήσει, στον αρχηγό του τρίτου κόμματος. Αν και πάλι οι διαδικασίες οδηγηθούν σε αδιέξοδο, τότε ο Πρ. Παυλόπουλος θα καλέσει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς για μια ύστατη προσπάθεια συνεννόησης. Η κάθε διερευνητική εντολή διαρκεί έως και τρεις ημέρες.
Μετά το «ναυάγιο» των διερευνητικών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σχηματίζει υπηρεσιακή κυβέρνηση για τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών μετά το πέρας 21 ημερών. Όμως, βάσει του εκλογικού νόμου και λόγω του ότι δεν έχουν συμπληρωθεί 18 μήνες από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση (25 Ιανουαρίου), οι εκλογές θα γίνουν με λίστα και όχι «σταυροδοσία».
Το άρθρο 37 του Συντάγματος προβλέπει:
Παρ. 2: Πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός του κόμματος το οποίο διαθέτει στη Bουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Aν κανένα κόμμα δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει στον αρχηγό του κόμματος που διαθέτει τη σχετική πλειοψηφία, διερευνητική εντολή για να διακριβωθεί η δυνατότητα σχηματισμού Kυβέρνησης που να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Bουλής.
Παρ. 3. Aν δεν διαπιστωθεί αυτή η δυνατότητα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει διερευνητική εντολή στον αρχηγό του δεύτερου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος και εάν δεν τελεσφορήσει και αυτή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει διερευνητική εντολή στον αρχηγό του τρίτου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος. Kάθε διερευνητική εντολή ισχύει για τρεις ημέρες. Aν οι διερευνητικές εντολές δεν τελεσφορήσουν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί τους αρχηγούς των κομμάτων και, αν επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχηματισμού Kυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Bουλής, επιδιώκει τον σχηματισμό Kυβέρνησης από όλα τα κόμματα της Bουλής για τη διενέργεια εκλογών, και σε περίπτωση αποτυχίας αναθέτει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Eπικρατείας ή του Aρείου Πάγου ή του Eλεγκτικού Συνεδρίου το σχηματισμό Kυβέρνησης, όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής, για να διενεργήσει εκλογές, και διαλύει τη Bουλή.
Το άρθρο 38 προβλέπει και το εξής:
Παρ. 1: O Πρόεδρος της Δημοκρατίας απαλλάσσει από τα καθήκοντά της την Kυβέρνηση, αν αυτή παραιτηθεί, καθώς και αν η Bουλή αποσύρει την εμπιστοσύνη της κατά το άρθρο 84 (σ.σ. δηλαδή απώλεια δεδηλωμένης/καταψήφιση πρότασης εμπιστοσύνης/υπερψήφιση πρότασης μομφής). Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 37 (σ.σ. δηλαδή οι προαναφερθείσες).