ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Τρίτη 26 Αυγούστου 2014

Κατακόρυφη αύξηση της φοροληστείας με τον ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ

Το σενάριο της απογείωσης του συντελεστή ΦΠΑ για τη μεγάλη γκάμα των εμπορευμάτων μαζικής λαϊκής κατανάλωσης επανέρχεται στους σχεδιασμούς συγκυβέρνησης και ιμπεριαλιστικών οργανισμών, ως «ισοδύναμο» αντιλαϊκό μέτρο. Έτσι, εξετάζεται το ενδεχόμενο να καθιερωθεί «ενιαίος» ΦΠΑ στο 19% ή στο 21%, από 23% που είναι σήμερα, αλλά αυτός να ισχύει και για την μεγάλη γκάμα ειδών κατανάλωσης (τρόφιμα, τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς, ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη), κατηγορίες στις οποίες εφαρμόζεται σήμερα ο «χαμηλός» συντελεστής 13% (6,5% για τα φάρμακα). Η «ενιαιοποίηση» των συντελεστών θα αυξήσει κατακόρυφα και τους «μειωμένους» συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.
Μια τέτοια εξέλιξη θα απογειώσει τη φοροληστεία. Η κατάργηση των χαμηλών συντελεστών και η επιβολή ενός ενιαίου συντελεστή υπολογισμού του ΦΠΑ θα εφαρμοστεί έτσι ώστε να οδηγήσει σε αύξηση των συνολικών κρατικών εσόδων, προκειμένου να αναπληρωθούν οι απώλειες από τις φοροελαφρύνσεις σε όφελος των επιχειρηματικών ομίλων, αλλά και από τυχόν αλλαγές στο μείγμα της φορολογικής πολιτικής.
Η «συζήτηση» δεν είναι καινούργια. Το νέο μέτρο έχει υποδειχθεί τόσο από την Κομισιόν όσο και από το ΔΝΤ, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης «ενιαίου συντελεστή».