ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014

Αύξηση κερδών για τον ΟΛΘ

Εντονα αυξητικά κινήθηκαν τα οικονομικά μεγέθη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης στο πρώτο εξάμηνο του 2014, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί «φιλέτο» για τους υποψήφιους αγοραστές. Τα θετικά οικονομικά μεγέθη στηρίζονται αφενός στην αύξηση της διακίνησης, αφετέρου στη μείωση των εξόδων και ειδικότερα στη μείωση των αμοιβών του προσωπικού κατά 10,60%, λόγω αποχώρησης εργαζομένων για συνταξιοδότηση.
Αναλυτικά, την περίοδο Γενάρη - Ιούνη: Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 27.099.923 ευρώ, αυξημένος κατά 9,13% έναντι των 24.833.287 ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2013. Αύξηση πωλήσεων καταγράφηκε σε όλους τους λειτουργικούς τομείς (ΣΕΜΠΟ κατά 12,93%, Συμβατικό Λιμάνι κατά 4,19%, Επιβατικό Λιμάνι, Εκμετάλλευση Χώρων).
Τα μεικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 13.171.572 ευρώ, αυξημένα κατά 29,96%, έναντι των 10.135.030 ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2013. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 13.756.713 ευρώ, αυξημένα κατά 17,18%, έναντι των 11.739.387 του αντίστοιχου διαστήματος του 2013. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 10.467.551 ευρώ, αυξημένα κατά 13,54%, έναντι των 9.219.156 ευρώ πέρσι. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) για το πρώτο εξάμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν στα 14.054.330 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 30,84%. Το σύνολο των εξόδων μειώθηκε κατά 7,62% από το εξάμηνο του 2013, κυρίως από τη μείωση των αμοιβών του προσωπικού κατά 10,60%, λόγω αποχώρησης εργαζομένων για συνταξιοδότηση.
Στο διάστημα Γενάρη - Ιούνη 2014 διακινήθηκαν 161.640 κοντέινερς (σε TEUs), μέγεθος αυξημένο κατά 12,63%, συγκριτικά με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013. Η αντίστοιχη αύξηση στο γενικό φορτίο είναι 11,93% και στο ξηρό χύμα φορτίο 0,34%.