ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Πέμπτη 14 Μαΐου 2015

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ» Νέες συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τις «ειδικές συστάσεις ανά χώρα» για το 2015 δημοσιοποίησε χτες η Κομισιόν, στο πλαίσιο της διαδικασίας του λεγόμενου «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου», δηλαδή των ενισχυμένων μέτρων της δημοσιονομικής εποπτείας που ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ. Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορά τα κράτη που υπάγονται στους μηχανισμούς χρηματοδοτικούς στήριξης (δηλαδή σε Ελλάδα και Κύπρο). Η γενική κατεύθυνση δίνεται από τους αντιλαϊκούς άξονες της πολιτικής που αφορούν την τόνωση των κερδοφόρων επενδύσεων στην ΕΕ, την προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (εργασία, αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, απελευθερώσεις), τις «υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές», δηλαδή διαδοχικά μέτρα προσαρμογής των κρατικών προϋπολογισμών (έσοδα - δαπάνες) στις ανάγκες του κεφαλαίου.
Σε αυτό το πλαίσιο, σε σχέση με τα κριτήρια που θέτει το Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και τη Σταθερότητα αναφορικά με το δημόσιο χρέος και το έλλειμμα, για την Αγγλία, η Κομισιόν συμπεραίνει πως δεν ανέλαβε αποτελεσματική δράση για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος κατά το οικονομικό έτος 2014 - 15. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με την Κομισιόν, η δημοσιονομική προσπάθεια υπολειπόταν της απαιτούμενης, ύψους 1,7% του ΑΕΠ και το έλλειμμα έφτασε το προηγούμενο έτος σε 5,2%. Ετσι, παρέχεται προθεσμία δυο ετών προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα κάτω από την «τιμή αναφοράς» (3% του ΑΕΠ).
Για τη Φινλανδία, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δε συμμορφώνεται με τα κριτήρια για το χρέος και το έλλειμμα. Ο Επίτροπος Οικονομικών, Π. Μοσκοβισί, είπε οτι η τελική απόφαση για την έναρξη της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος θα ληφθεί μετά από τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής των κρατών - μελών, μέσα στις επόμενες βδομάδες.
Για τη Γαλλία, η οποία ήδη βρίσκεται σε «διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος», ισχύει η ημερομηνία της 10ης Ιούνη 2015 ως προθεσμία για την ανάληψη αποτελεσματικής δράσης. Μετά η Επιτροπή θα λάβει την απόφαση για το αν θα προχωρήσει σε κυρώσεις, σύμφωνα με τον Π. Μοσκοβισί.