ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014

Σαπίλα έως το μεδούλι.... Συνυπολογίζουν στο ΑΕΠ του εμπορίου ναρκωτικών και της πορνείας..

Η Eurostat, στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, είχε δώσει προθεσμία έως την 1η Σεπτέμβρη στα κράτη - μέλη, για να συνυπολογίσουν στις εθνικές στατιστικές τις παράνομες δραστηριότητες που δημιουργούν σημαντικά έσοδα (λαθρεμπόριο ναρκωτικών, πορνεία), θεωρώντας πως πρόκειται για εμπορικές συναλλαγές οι οποίες γίνονται «ελεύθερα», δηλαδή μεταξύ συναινούντων ενηλίκων. Με βάση αυτό, η Ισπανία έδωσε στοιχεία. Ετσι, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και η πορνεία αύξησαν κατά σχεδόν 10 δισεκ. ευρώ το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της το 2010, σύμφωνα με αναθεωρημένα στατιστικά στοιχεία που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE), συμμορφούμενο προς τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες. Για το 2013, το ΑΕΠ αναθεωρείται επί τα βελτίω κατά 2,56%, στο 1,081 τρισεκ. ευρώ, αλλά το Ινστιτούτο δε διευκρινίζει ποιο είναι το ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί σε εκτός νόμου δραστηριότητες. Το ρεπορτάζ είναι από την «Ημερησία» 25/9/2014 και αποκαλύπτει τη σαπίλα του συστήματος μέχρι το μεδούλι... Το επόμενο βήμα θα είναι να θεωρηθούν και καθ' όλα νόμιμες αυτές οι δραστηριότητες...