ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014

Μαζική εξαθλίωση για τα λαϊκά νοικοκυριά δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Το βάθεμα και η εξάπλωση της φτώχειας σε ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα των λαϊκών στρωμάτων καταγράφονται στην «Έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών» της στατιστικής υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ), που αφορά στα εισοδήματα του έτους 2012. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία:
-- Το κατώφλι της φτώχειας (εισοδήματα 2012) διαμορφώνεται στα 5.023 ευρώ το χρόνο ανά άτομο, από 5.708 ευρώ για το 2011, 6.591 ευρώ για το 2010 και 7.178 ευρώ για το 2009. Αντίστοιχα συμπιέζονται και τα στατιστικά κατώφλια μέτρησης της επίσημης φτώχειας για τα 4μελή νοικοκυριά (2 ενήλικες και 2 παιδιά κάτω από 14 ετών): 10.547 ευρώ για το 2012 (2011: 11.986 ευρώ, 2010: 13.842 ευρώ, 2009: 15.073 ευρώ) Έτσι, στην 4ετία 2009 - 2012, η βάση υπολογισμού της επίσημης της φτώχειας συμπιέστηκε περίπου κατά 30%. 
-- Παρά και τη συνεχιζόμενη συμπίεση στη βάση μέτρησης, το ποσοστό του πληθυσμού σε «κίνδυνο φτώχειας» διαμορφώθηκε στο 23,1%, στο ίδιο επίπεδο με αυτά του έτους 2001 και έναντι 19,7% 2009. Για το 2011 και στη βάση των παραπάνω υπολογισμών, τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 892.763 και τα μέλη τους σε 2.529.005.
--Το 44,3% του πληθυσμού θα κατατασσόταν ως εκτεθειμένο σε κίνδυνο φτώχειας με βάση τις συνθήκες του έτους 2008.
-- Ο πληθυσμός που βρίσκεται σε «κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό» εμφανίζεται στο 35,7%, ή περίπου 3,9 εκατ. άτομα (από 34,6% το 2011 και 31% το 2010). Για τον υπολογισμό του συγκεκριμένου δείκτη παίρνονται υπόψη και παράγοντες όπως η στέρηση τουλάχιστον τεσσάρων από 9 βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Στη λίστα των κρατών της ΕΕ, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, με πρώτη τη Βουλγαρία (48%).
-- Ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά μέχρι 17 χρόνων (παιδική φτώχεια) φτάνει στο 28,8%. Στις γυναίκες φτάνει το 23,8% και στους άνδρες το 22,4%
Συνθήκες διαβίωσης
Διατροφή: Το 41,5% του φτωχού πληθυσμού δηλώνει ότι στερείται διατροφής που περιλαμβάνει κάθε δεύτερη ημέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας.
Θέρμανση: Το ποσοστό του πληθυσμού που δηλώνει οικονομική αδυναμία να έχει «ικανοποιητική θέρμανση» φτάνει σε 29,4%, το οποίο απογειώνεται σε 48,6% για το φτωχό πληθυσμό.
Καταναλωτικά δάνεια: Το 44% του συνολικού πληθυσμού δηλώνει ότι «δυσκολεύεται πάρα πολύ» στην αποπληρωμή των δόσεων.
Έκτακτες δαπάνες: Το 47,5% δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε «έκτακτες αλλά αναγκαίες δαπάνες» ύψους 5.500 ευρώ.