ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ ΣΕ ΕΦΟΡΙΑ - ΤΑΜΕΙΑ

Κεντρική στόχευση η είσπραξη των αντιλαϊκών μνημονιακών φόρων
Σε «δημόσια διαβούλευση» δόθηκε χτες το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Κεντρική στόχευσή του είναι να εισπράξει από τα λαϊκά νοικοκυριά τα βαριά χαράτσια της «μνημονιακής περιόδου». Οι νέες ρυθμίσεις σε ό,τι αφορούν τα λαϊκά νοικοκυριά κινούνται ουσιαστικά στην ίδια γραμμή με αυτές που ήδη ισχύουν... Σε κάθε περίπτωση, η αρχική οφειλή καταβάλλεται στο ακέραιο, ενώ όσες περισσότερες οι δόσεις τόσο μεγαλύτερο το ποσοστό των προσαυξήσεων που πρέπει να πληρωθεί!
Παράλληλα, προβλέπονται προκλητικά ευεργετήματα για τους μεγαλοοφειλέτες. Η ρύθμιση έχει οριζόντια εφαρμογή, ισχύει για οφειλέτες για οποιοδήποτε ποσό (ακόμη και πάνω από 1 εκατ. ευρώ που προβλέπεται σήμερα), ενώ τα ίδια ακριβώς κριτήρια ισχύουν για όλους, ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος και της περιουσίας...
Σύμφωνα με τις βασικές διατάξεις:
-- Υπάγονται όλα ανεξαιρέτως τα χρέη προς τις Εφορίες και τα Τελωνεία, τα οποία έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι και την 1η Μάρτη 2015, δηλαδή και οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ που παρέμειναν απλήρωτες.
-- Η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 20 ευρώ (από 50).
-- Με προκαταβολή ποσού βασικής οφειλής τουλάχιστον ίσο με το δεκαπλάσιο της ελάχιστης δόσης (δηλ. τουλάχιστον 200 ευρώ), μέχρι τις 27/4/2015, θα χορηγείται ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων.
-- Σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής προβλέπεται η διαγραφή του συνόλου των τόκων και των προσαυξήσεων. Επί της ουσίας, αφορά αυτούς που έχουν να πληρώσουν και όχι τα φτωχά λαϊκά νοικοκυριά. Για πληρωμές από 2 μέχρι 100 μηνιαίες δόσεις παρέχονται «εκπτώσεις» επί των προσαυξήσεων και των τόκων κλιμακούμενες αντιστρόφως ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων, από 90% έως 30%. Η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση αυτή λήγει στις 26/5/2015.
-- Η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και όλα τα προβλεπόμενα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις, εάν ο οφειλέτης:
α) Δεν καταβάλει 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου 8μήνου της ρύθμισης, ή αν μετά την πάροδο του 8μήνου δεν καταβάλει 3 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις,
β) δεν υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός 3 μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.
-- Ο υπουργός Οικονομικών έχει δικαίωμα να εξαιρέσει από το δικαίωμα υπαγωγής στις ρυθμίσεις συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών με κριτήρια το ύψος των οφειλών και την εισοδηματική ή την περιουσιακή τους κατάσταση. Μπορεί, επίσης, να εξαιρέσει συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλών. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη γίνεται εν αναμονή της γνωμάτευσης των «εταίρων».
-- Οχι μόνο δεν καταργείται, αλλά ενισχύεται το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ), στο οποίο θα συγκεντρωθεί το σύνολο των ακινήτων του Δημοσίου και των δημοσίων επιχειρήσεων με σκοπό την «καλύτερη οργάνωση και τον ενιαίο στρατηγικό σχεδιασμό της αξιοποίησής τους». Το σύνολο των εκτάσεων, κτιρίων και εγκαταστάσεων που μεταβιβάστηκαν στην εταιρεία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΕ» επανέρχονται με κοινές υπουργικές αποφάσεις στον φορέα από τον οποίο παραχωρήθηκαν.