ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Τετάρτη 20 Μαΐου 2015

Το 75% με «ελαστική» απασχόληση

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), μόνο το 25% όλων των εργαζομένων παγκόσμια έχουν σταθερή εργασία. Τα υπόλοιπα 3/4 είτε δεν έχουν κανένα συμβόλαιο, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, με προσωρινά ή βραχυπρόθεσμα συμβόλαια. Οπως περιγράφεται στην έκθεση, η παγκόσμια οικονομική κρίση έδωσε ώθηση στην ημιαπασχόληση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις γυναίκες. Ξεχωριστή αναφορά κάνει το ILO στις καινούργιες μορφές απασχόλησης που κάνουν θραύση στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, όπως οι «μίνι-δουλειές» στη Γερμανία, τα «συμβόλαια μηδενικών ωρών» στη Βρετανία και οι «εφημερίες» («on-call», ο εργαζόμενος καλείται για δουλειά μόνο όταν υπάρχει ανάγκη) στην Ολλανδία. Τα σημειώνουμε όλα αυτά για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι τα στοιχεία δίνουν μια αποκαλυπτική εικόνα για τις ανατροπές των σχέσεων εργασίας σε όλον τον καπιταλιστικό κόσμο, που σαπίζει κυριολεκτικά και δεν μπορεί παρά να αναπαράγει φτώχεια, ανεργία και μιζέρια για την εργατική τάξη και το λαό. Ο δεύτερος είναι επειδή θυμηθήκαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται το «ευρωπαϊκό κεκτημένο» σε ό,τι αφορά τις Συλλογικές Συμβάσεις. Από τα στοιχεία φαίνεται ότι το μόνο κεκτημένο στην ΕΕ είναι η ανεργία, η μισοδουλειά και η μισοζωή, όσο κι αν ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να παρουσιάσει την πραγματικότητα με το κεφάλι κάτω, για να πουλήσει αυταπάτες στους εργαζόμενους.