ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

Αλλού η «ταμπακιέρα»...

Ιδιαίτερης σημασίας χαρακτηρίζει το υπουργείο Παιδείας την Κοινή Απόφαση των 47 υπουργών Παιδείας σχετικά με την προώθηση της «διαδικασίας της Μπολόνια», στις 14 και 15 Μάη. Το ελληνικό υπουργείο στέκεται στην παρέμβασή του στο διάλογο που διεξήχθη για το θέμα: «Θα υποστηρίξουμε και θα προστατεύσουμε φοιτητές και εργαζόμενους στην άσκηση των δικαιωμάτων τους στην ακαδημαϊκή ελευθερία, καθώς και στη διασφάλιση της εκπροσώπησής τους, ως ισότιμων εταίρων, στη διακυβέρνηση των αυτόνομων θεσμών της Ανώτατης Εκπαίδευσης».
Βέβαια, αντικείμενο της συνάντησης των υπουργών Παιδείας δεν ήταν οι... δημοκρατικές διαδικασίες στην Ανώτατη Εκπαίδευση, αλλά η προώθηση των αναδιαρθρώσεων, η εκπλήρωση του μοντέλου της ΕΕ για Ανώτατη Εκπαίδευση προσανατολισμένη στο να φέρνει κέρδη στα ευρωπαϊκά μονοπώλια. Σε αυτή την κατεύθυνση δεσμεύονται με την απόφασή τους, δηλώνοντας πως στηρίζουν την προώθηση κινήτρων για επιχειρηματικότητα, την ενδυνάμωση του διαλόγου μεταξύ Ιδρυμάτων και εργοδοτών, τη συγκεκριμένη διάρθρωση των σπουδών... Αυτά υπέγραψε και το ελληνικό υπουργείο Παιδείας. Αλλά για λόγους «εσωτερικής κατανάλωσης», στο δελτίο Τύπου που έστειλε στα ελληνικά Μέσα, μιλάει περί... εκπροσώπησης των φοιτητών.