ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Παρασκευή 29 Μαΐου 2015

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ξεπλένει το «μαύρο χρήμα» της πλουτοκρατίας

Προκλητικές διατάξεις, με τις οποίες νομιμοποιούνται τα κάθε είδους αδήλωτα εισοδήματα της πλουτοκρατίας, είτε αυτά αποκτήθηκαν με «νόμιμους τρόπους» είτε από οποιαδήποτε άλλη άγνωστης προέλευσης «πηγή», προωθεί η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, μέσω του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών «Πρόγραμμα Εθελοντικής Αποκάλυψης Κεφαλαίων και Επενδύσεων και Φορολογικής Συμμόρφωσης», που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση.
Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια σειρά από διατάξεις χορήγησης φορολογικής αμνηστίας, ακόμη και για αδικήματα όπως ξέπλυμα χρήματος, φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο κ.ά. Ουσιαστικά, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου θα μπορούν να νομιμοποιηθούν αδήλωτα κεφάλαια, είτε αυτά έχουν φυγαδευτεί σε τράπεζες του εξωτερικού, είτε βρίσκονται στην Ελλάδα (σε καταθέσεις, θυρίδες κ.α.). Μάλιστα, δίνοντας συνέχεια στην πρόκληση, οι ευεργετικές διατάξεις σε όφελος της πλουτοκρατίας θα ισχύουν ακόμη και για υποθέσεις για τις οποίες ήδη διενεργούνται έλεγχοι από τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό (ΣΔΟΕ κ.ά.).
Τι προβλέπει
Το νομοσχέδιο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, ανάμεσα σε άλλα, προβλέπει:
-- «Για τα κεφάλαια ή/και τις επενδύσεις αυτές δεν ερευνάται, προκειμένου για την εφαρμογή των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων, ο τρόπος απόκτησής τους».
-- «Δεν επιτρέπεται η διενέργεια φορολογικού ελέγχου από μόνο το γεγονός ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπέβαλε δήλωση».
-- «Η δήλωση κεφαλαίων ή/και επενδύσεων συνεπάγεται την εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δηλούντος». Δηλαδή, για τα αδήλωτα εισοδήματα που θα ενταχτούν στη ρύθμιση, διαγράφονται μονοκονδυλιά ακόμη και τα προβλεπόμενα πρόστιμα, οι τόκοι και οι προσαυξήσεις.
-- Στις διατάξεις του νομοσχεδίου υπάγονται ακόμη και υποθέσεις για τις οποίες ήδη διενεργούνται έλεγχοι, όπως, για παράδειγμα, οι λίστες «Λαγκάρντ» κ.ά. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, στη ρύθμιση υπάγονται και υποθέσεις για τις οποίες «έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου και ο έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί ή έχει εκδοθεί πράξη προσδιορισμού φόρου, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί»!
Σε αυτό το πλαίσιο, για τη νομιμοποίηση κεφαλαίων που βρίσκονται σε τράπεζες του εξωτερικού, προβλέπεται η καταβολή συμβολικού φόρου μόλις στο 15%, και μάλιστα χωρίς κανέναν τόκο, πρόστιμο ή άλλη προσαύξηση.
Την ίδια ώρα, ο συντελεστής για μισθωτούς και συνταξιούχους φτάνει στο 22% για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ το χρόνο! Παράλληλα, εφόσον τα κεφάλαια αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα (σε τράπεζες, θυρίδες κ.α.) καταβάλλεται φόρος 30%.
Οσοι ενταχθούν στην εν λόγω ρύθμιση θα μπορούν στη συνέχεια να δικαιολογήσουν οποιαδήποτε απόκτηση περιουσιακού στοιχείου στην Ελλάδα, που υπάγεται στις διατάξεις περί «πόθεν έσχες», καθώς επίσης και για να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση νομιμοποίησης κεφαλαίων εσωτερικού λήγει στις 31/7/2015.