ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015

Περισσότερο από το 1/3 του πληθυσμού της χώρας στις «Συμπληγάδες» φτώχειας και χρεών

Περισσότερο από το 1/3 του πληθυσμού της χώρας παραμένει εγκλωβισμένο στη διπλή παγίδα της φτώχειας και των χρεών.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας με τίτλο «Εισόδημα - Δαπάνες Νοικοκυριών 2014» του ΙΜΕ - ΓΣΕΒΕΕ, πλέον του 1/3 του πληθυσμού βρίσκεται στις «Συμπληγάδες πέτρες» μεταξύ φτώχειας και χρέους καθώς από τη μια μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα σε επίπεδα κάτω του ορίου φτώχειας και από την άλλη συσσωρεύονται υποχρεώσεις οι οποίες είναι αδύνατο να εξυπηρετηθούν ομαλά.
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι στο πλαίσιο των εφαρμοζόμενων αντιλαϊκών πολιτικών εντός της ΕΕ τα ελληνικά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν μεγάλα εμπόδια και προβλήματα στην αντιμετώπιση των καθημερινών τους υποχρεώσεων και ότι οι επιπλέον επιβαρύνσεις που προστέθηκαν μέσα στο 2014 αποδυνάμωσαν κάθε προοπτική ανάσχεσης της αρνητικής πορείας που είχε διαμορφωθεί.Παράγοντες που ενισχύουν το κύμα ανασφάλειας και της μείωσης της εγχώριας ζήτησης είναι, πάντα σύμφωνα με την έρευνα, η απουσία νομοθετικών ρυθμίσεων για τη μη άρση των πλειστηριασμών, η αύξηση του φόρου ακινήτων και οι κατασχέσεις καταθέσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές που συνεχίστηκαν. 
Παράλληλα επιβεβαιώνεται ότι μονιμοποιείται  η τάση που εξαναγκάζει τα νοικοκυριά σε χαμηλότερη κατανάλωση και υποβαθμισμένη ποιότητα ζωής και σε υπερσυσσώρευση ιδιωτικού χρέους.
 Σύμφωνα με την έρευνα:

  • Πάνω από 3 στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν ότι ζουν με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που βρίσκεται στην κατώτερη εισοδηματική κλίμακα (<10.000 ευρώ). Το ποσοστό είναι πιο μεγαλύτερο στις κατηγορίες νοικοκυριών με 2 και 4 μέλη.
  • Το 93,7% των νοικοκυριών παρουσίασε σημαντική μείωση των εισοδημάτων μετά το ξέσπασμα της κρίσης, με σαφέστατη την τάση διεύρυνσης της ανισότητας.
  • Το 46,9%  του πληθυσμού δήλωσε ότι το οικογενειακό εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών και το 55% του πληθυσμού δήλωσε ότι χρειάστηκε επιπλέον μη ίδιους πόρους (δανεισμό από συγγενείς - φίλους, τραπεζικό δανεισμό, εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, ενεχυροδανειστήριο).
  • Το 35,9% των νοικοκυριών, δηλαδή πάνω από 1 εκατ. νοικοκυριά, έχουν στην οικογένεια ένα τουλάχιστο άτομο σε ανεργία. Από αυτό το ποσοστό μόνο το 8,9% λαμβάνει επίδομα ανεργίας.
  • Ένα άλλο αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι οι συντάξεις αποτελούν για το 52% των νοικοκυριών την κυριότερη πηγή εισοδήματος. Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 42% το 2012. 
  • Η συσσώρευση των οικονομικών υποχρεώσεων των νοικοκυριών μέσα στο 2014 συνεχίστηκε και μεγάλωσε οριακά σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Περισσότερα από 1 στα 3 νοικοκυριά βρίσκονται στο όριο καθυστέρησης πληρωμών προς το Δημόσιο, ταμεία ΔΕΚΟ, τράπεζες, δάνεια κλπ., λόγω αδυναμίας πληρωμής.
  • Το 42,5% των νοικοκυριών δεν ευελπιστεί ότι θα καλύψει βασικές υποχρεώσεις το επόμενο έτος. Το 35,4% θεωρεί ότι δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις φορολογικές υποχρεώσεις το επόμενο έτος.
  • Αξιοσημείωτη αύξηση, παρά τη μείωση της συνολικής πιστωτικής επέκτασης, σημείωσε η χρήση του πλαστικού χρήματος για την κάλυψη των υποχρεώσεων του νοικοκυριού. Η χρήση πιστωτικής κάρτας αυξήθηκε από το 15,8% το 2012 στο 25,4% το 2014.
  • Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι τα νοικοκυριά αύξησαν την ιδιωτική τους δαπάνη (βαθιά το χέρι στην τσέπη δηλαδή) για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, λόγω της αύξησης της ιδιωτικής συμμετοχής και της μείωσης της δημόσιας δαπάνης στην Υγεία (στη μοναδική κατηγορία στην οποία υπήρξε θετικό ισοζύγιο δαπάνης).
  • Μέσα στο 2014, πάνω από το 54% νοικοκυριών ήρθε αντιμέτωπο με την πληρωμή περισσότερο από 500 ευρώ για φόρο ακινήτων. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2013 ήταν 46,8%. Τρία στα δέκα νοικοκυριά εκφράζουν φόβο ότι θα χάσουν το σπίτι τους εξαιτίας τόσο των συσσωρευμένων υποχρεώσεων όσο και των επιπρόσθετων επιβαρύνσεων (δανειακών, φορολογικών και άλλων).
Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι η πλειοψηφία της ΓΣΕΒΕΕ αρκείται στην καταγραφή των στοιχείων ενώ στην πράξη, βάζει πλάτη στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής.