ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015

Ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο οι άνεργοι τον Νοέμβρη του 2014

Σε 1.060.067 ανήλθαν συνολικά οι εγγεγραμμένοι (και φυσικά όχι οι πραγματικοί) άνεργοι, τον Νοέμβρη του 2014. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων που αναζητούν εργασία για τον μήνα Νοέμβρη 2014, ανήλθε σε 854.517 άτομα (αύξηση κατά 6.674 σε σύγκριση με τον Οκτώβρη του 2014). Από αυτά τα άτομα, οι 450.819 (ποσοστό 52,76%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών, και οι 403.708 (ποσοστό 42,74%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων και αναζητούντων εργασία, οι 338.770 είναι άνδρες σε ποσοστό 39,64% και οι 515.747 είναι γυναίκες σε ποσοστό 60,36%, επιβεβαιώνοντας ότι οι γυναίκες παραμένουν πρωταθλήτριες της ανεργίας.
Η ηλικιακή ομάδα όπου «θερίζει» η ανεργία είναι από 30 - 44 ετών που ανήλθε σε 346.910 άτομα ή ποσοστό 40,60%. Ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα από 45 - 54 ετών που ανήλθε σε 148.307 άτομα ή ποσοστό 21,57%, ενώ ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα από 25 - 29 ετών που ανήλθε σε 122.871 άτομα ή ποσοστό 14,38%,
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Νοέμβρη ανήλθε σε 120.353 άτομα. Αυτό σημαίνει πως μόλις το 14% των εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ επιδοτούνται από αυτόν, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι χιλιάδες άνεργοι και οι οικογένειές τους δεν έχουν καμία απολύτως προστασία.