ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Τετάρτη 15 Απριλίου 2015

ΟΟΣΑ: Το 43,4% του μισθού πάει σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές στην Ελλάδα

Το 43,4% του μισθού του δαπανά σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ένας εργαζόμενος με δύο παιδιά στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
Κατά μέσο όρο το αντίστοιχο ποσοστό σε 34 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ είναι 26,9%.
Σε επίπεδο εργαζομένων με παιδιά η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση της φορολόγησης. Ακολουθούν το Βέλγιο με 40,6% και η Γαλλία με 40,5%. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Νέα Ζηλανδία με 3,8%, στη Χιλή με 7%, στην Ελβετία με 9,8% και την Ιρλανδία με 9,9%.
Από την έρευνα προκύπτει ότι στην Ελλάδα οι οικογένειες με παιδιά φορολογούνται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από τους εργένηδες. Κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ η φορολόγηση των οικογενειών με παιδιά είναι 9 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη.
Στον κατάλογο της φορολόγησης χωρίς παιδιά η Ελλάδα καταλαμβάνει τη 14η θέση. Ένας εργαζόμενος αυτής της κατηγορίας πληρώνει για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές το 40,4% του μισθού του. Κατά μέσο όρο το αντίστοιχο ποσοστό στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 36%.