ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ενίσχυση των μέτρων καταστολής για την ασφάλεια των μονοπωλίων

Την «Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ασφάλεια 2015 - 2020» παρουσίασε χτες η Κομισιόν
Μέτρα θωράκισης της λυκοσυμμαχίας και των μονοπωλίων της, ενίσχυσης της καταστολής στο όνομα της «πρόληψης της τρομοκρατίας και της αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης», «της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο», λαμβάνει η ΕΕ, που ανοίγουν το δρόμο ακόμα και για επεμβάσεις στο εσωτερικό κρατών - μελών στο όνομα της αντιμετώπισης της «τρομοκρατίας» και της «ριζοσπαστικοποίησης», όροι που με μια διασταλτική ερμηνεία μπορεί να χωρέσουν ως και τη δράση εργατικών - λαϊκών κινημάτων. Οπως διευκρινίστηκε, άλλωστε, «η προσέγγιση αυτή μπορεί να προσαρμόζεται σε νέες και νεοεμφανιζόμενες απειλές».
Κατά την παρουσίαση χτες απ' την Κομισιόν της «Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Ασφάλεια 2015-2020», έγινε επίκληση των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων - που αποδεικνύονται πολλαπλά χρήσιμες για το σύστημα τόσο εκτός όσο και εντός συνόρων - ότι γεννούν τάχα την ανάγκη η εσωτερική ασφάλεια να μην επαφίεται στις μεμονωμένες προσπάθειες των κρατών - μελών, αλλά στην παρέμβαση συνολικά της ΕΕ.
Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φ. Τίμερμαν, δήλωσε: «Η τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα και η εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο είναι σύνθετα και εξελισσόμενα φαινόμενα που αποτελούν απειλή για την ασφάλεια πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα. Εφτασε λοιπόν η ώρα να συνεργαστούμε οι Ευρωπαίοι καλύτερα και πιο στενά (...) Οι τρομοκράτες επιτίθενται στις δημοκρατικές αξίες που πρεσβεύουμε. Θα υπερασπιστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και θα καταβάλουμε προσπάθειες για την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της ριζοσπαστικοποίησης, προωθώντας ένα γνήσιο πνεύμα ανοχής στις κοινωνίες μας».
Ο δε Δ. Αβραμόπουλος, Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της ΕΕ, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η Επιτροπή αναλαμβάνει σήμερα πρωτοβουλία με την παρουσίαση θεματολογίου της ΕΕ για την ασφάλεια (...) Το εν λόγω θεματολόγιο δεν αποτελεί απλώς μια απάντηση στα πρόσφατα τραγικά γεγονότα. Ανανεώνει την κοινή στρατηγική μας για την ασφάλεια σε ένα νέο πολιτικό και νομικό περιβάλλον όπου όλοι είμαστε σύμφωνοι για την ανάγκη αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ώστε να επιτύχουμε τον αποτελεσματικό συντονισμό και ανταλλαγή πληροφοριών για να αντιμετωπίσουμε τις μεταβαλλόμενες απειλές. Το θεματολόγιο προβλέπει συγκεκριμένες ενέργειες για να κάνουμε πράξη τις βασικές αυτές αρχές και ειδικότερα μια σειρά αυστηρών μέτρων που κυμαίνονται από την προληπτική δράση έως την προστασία, την ανίχνευση και την καταστολή».
Οπως αναφέρθηκε κατά την παρουσίαση της ατζέντας, η ΕΕ έχει τα εργαλεία «για να βοηθήσει τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου των κρατών - μελών», αλλά αυτή «θα επιτρέψει την καλύτερη χρήση τους, βελτιώνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και ενισχύοντας τη συνεργασία».
Πλέγμα μέτρων καταστολής και «πρόληψης» με όχημα την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας
Προς ώρας για την «καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης» η Κομισιόν προτίθεται:
-- Να «συστήσει ένα κέντρο αριστείας επιφορτισμένο με τη συλλογή και τη διάδοση εμπειρογνωσίας στον τομέα της καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης, αξιοποιώντας το δίκτυο ευαισθητοποίησης σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση (RAN), που εγκαινιάστηκε το 2011 και ενώνει, σε επίπεδο ΕΕ, οργανώσεις και δίκτυα ολόκληρης της Ενωσης. Η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται άμεσα στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού σε τοπικό επίπεδο».
-- Να επικαιροποιήσει την απόφαση - πλαίσιο για την τρομοκρατία, ώστε να θεσπιστεί ένα πιο συνεκτικό νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ξένων μαχητών.
-- Να ενισχύσει τη συνεργασία των εθνικών αρχών, ιδίως των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών που θα συνδεθούν με την Ευρωπόλ, στο όνομα της παρεμπόδισης της χρηματοδότησης εγκληματιών.
-- Να δρομολογήσει εντός του έτους ένα φόρουμ συνεργασίας με τις εταιρείες πληροφορικής για την αντιμετώπιση της «τρομοκρατικής προπαγάνδας στο Διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».
-- Να ενισχύσει το νομοθετικό πλαίσιο για τα πυροβόλα όπλα.
-- Να ενισχύσει την ικανότητα της Ευρωπόλ με δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας.
Επιπλέον, η ατζέντα περιλαμβάνει μέτρα που καλύπτουν όλο το φάσμα των τομέων πολιτικής, από τη Δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις μέχρι τα χρηματοπιστωτικά θέματα, τις μεταφορές και το περιβάλλον.
«Από τη στιγμή που οι πολιτικές δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων τίθενται πλέον σε ισότιμη βάση με τις άλλες πολιτικές της ΕΕ, μία από τις βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής θα είναι η εφαρμογή του πλήρους φάσματος των διαθέσιμων μέσων για την ανταλλαγή πληροφοριών, τη δικαστική και αστυνομική συνεργασία, την κατάρτιση και την έρευνα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στην υλοποίηση των προτάσεων που εκκρεμούν, όπως η οδηγία της ΕΕ για τις καταστάσεις των ονομάτων επιβατών και η μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων», σημειώνεται.