ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014

Φτηνό ρεύμα μόνο για το κεφάλαιο

Σύμφωνα με την Ενωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), η κυβέρνηση ετοιμάζεται να εφαρμόσει το μέτρο της «διακοψιμότητας», το οποίο ενέκρινε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η «διακοψιμότητα» προβλέπει εκπτώσεις για τους μεγάλους καταναλωτές, με «αντάλλαγμα» τη δυνατότητα του Διαχειριστή να μειώνει ή να διακόπτει την παροχή ρεύματος σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, μετά από προειδοποίηση (π.χ., σε περίοδο φόρτου στην κατανάλωση). Το συγκεκριμένο μέτρο ήταν από τα βασικά αιτήματα της ΕΒΙΚΕΝ, με το επιχείρημα ότι θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους της μεγαβατόρας κατά 6 - 12 ευρώ και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του κλάδου, κύρια στη χαλυβουργία και στην τσιμεντοβιομηχανία. Θυμίζουμε ότι για το 2014 η ΔΕΗ είχε αποφασίσει εκπτώσεις στα τιμολόγια των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Τώρα, οι βιομήχανοι θέλουν να διατηρηθούν οι εκπτώσεις και το 2015, παράλληλα με τη «διακοψιμότητα». Την ίδια ώρα, η ΔΕΗ αύξησε κατά 60% το κόστος του ρεύματος για τα λαϊκά νοικοκυριά, μόνο την τελευταία εξαετία, ενώ από τους μεγαλύτερους οφειλέτες της είναι μέλη της ΕΒΙΚΕΝ. Για να μην πει κανείς ότι πολλοί από αυτούς που σήμερα δεν έχουν ρεύμα είναι πρώην εργαζόμενοι στις ενεργοβόρες βιομηχανίες, που έκαναν αθρόες απολύσεις για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, βρίσκοντας βήμα για τα αιτήματά τους ακόμα και σε ημερίδες του ΣΥΡΙΖΑ για την Ενέργεια...