ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

Φέρνει πλεονάσματα η αντιλαϊκή πολιτική
Στοιχεία για το 11μηνο (Γενάρης - Νοέμβρης)
Η συνεχιζόμενη διάλυση των κονδυλίων που αφορούν στην κάλυψη των λαϊκών αναγκών σε συνδυασμό με τη βαριά φορολογία στα λαϊκά στρώματα, συνθέτουν την πορεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2014. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, στο 11μηνο (Γενάρης - Νοέμβρης) του 2014, τα πρωτογενή πλεονάσματα απογειώθηκαν στα 3,6 δισ. ευρώ, πολύ πάνω από το στόχο (2,9 δισ.) που τίθεται στο «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής» 2015 - 2018. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία καρατομήθηκαν κατά 1,9 δισ. ευρώ και διαμορφώνονται στα 10,2 δισ. ευρώ (από 12,1 δισ. στο 11μηνο του 2013) με ρυθμό πτώσης 15,7%.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών (11μηνο, Γενάρης - Νοέμβρης):
-- Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού υποχώρησαν σε 43,2 δισ. ευρώ (από 46,4 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013), ενώ οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού (μαζί με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), εμφανίζονται στα 47,8 δισ. ευρώ (από 50,4 δισ. πέρυσι).
-- Οι πρωτογενείς δαπάνες που αφορούν σε συντάξεις, μισθούς στο Δημόσιο, Υγεία, Πρόνοια, Παιδεία, επιχορηγήσεις προς ασφαλιστικά ταμεία, συμπιέστηκαν περαιτέρω στα 37,1 δισ. ευρώ (από 39,3 δισ. το 2013).
Σε ρυθμούς συρρίκνωσης συνεχίζουν και φέτος οι επιχορηγήσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία και συγκεκριμένα: ΙΚΑ: 2,7 δισ. ευρώ (από 3,1 δισ. ευρώ), με ρυθμό πτώσης 11,6%, ΟΑΕΕ: 1,1 δισ. ευρώ (από 1,4 δισ. ευρώ), με ρυθμό πτώσης 21,4%, ΟΓΑ: 2,7 δισ. ευρώ (από 3,1 δισ. ευρώ), με ρυθμό πτώσης 12,9% κ.ά.
-- Τα καθαρά έσοδα το κρατικού προϋπολογισμού έφτασαν σε 45,9 δισ. ευρώ. Το σύνολο των φορολογικών εσόδων έφτασε στα 39,6 δισ. ευρώ και εμφανίζεται στα επίπεδα του 2013, ενώ ακόμη τρέχουν οι δόσεις για το χαράτσι του ΕΝΦΙΑ.
Ειδικότερα:
  • Οι φόροι εισοδήματος στα φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί, συνταξιούχοι) έφτασαν στα 7,1 δισ. ευρώ.
  • Οι φόροι στα νομικά πρόσωπα (εταιρείες) εμφανίζονται στα 2,4 δισ. ευρώ (από 1,4 δισ.) Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά από φέτος, οι φόροι νομικών προσώπων περιλαμβάνουν και τους αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι μέχρι και πέρυσι καταγράφονταν στα φυσικά πρόσωπα. Επομένως, η διόγκωση που καταγράφεται στο κονδύλι της φορολογίας των εταιρειών ουσιαστικά αποτυπώνει τη φορολεηλασία σε βάρος των αυτοαπασχολούμενων.
  • Οι έμμεσοι φόροι πάνω στη λαϊκή κατανάλωση διαμορφώνονται στα 20,9 δισ. ευρώ (από 21,6 δισ.), ως αποτέλεσμα της μείωσης της λαϊκής κατανάλωσης.