ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014

TΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - «ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ» Μπαράζ αντιλαϊκών μέτρων για την ανάκαμψη του κεφαλαίου «Υποδείξεις» με βάση τις ανάγκες των μονοπωλίων για συνέχιση των αντεργατικών ανατροπών, των «απελευθερώσεων» και της «δημοσιονομικής προσπάθειας»

Την κλιμάκωση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε συνδυασμό με πρόσθετα αντιλαϊκά μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα «προτείνει» και η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), ο διοικητής της οποίας, Γ. Στουρνάρας, κατέθεσε χτες στη Βουλή την «Ενδιάμεση έκθεση για τη νομισματική πολιτική». Ανάγλυφα προκύπτουν οι ταυτίσεις και οι ομοιότητες τόσο με τις «υποδείξεις» της Κομισιόν και του επιτρόπου Οικονομικών Υποθέσεων, Π. Μοσκοβισί, όσο και με αυτές των άλλων ιμπεριαλιστικών οργανισμών. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΤτΕ βάζει ως επιτακτική ανάγκη την εφαρμογή των πάγιων αξιώσεων του κεφαλαίου, που αφορούν τις σαρωτικές ανατροπές στην εργασία και στο ασφαλιστικό σύστημα, τις «απελευθερώσεις» κλάδων και τομέων της οικονομίας, τη συνέχιση της «δημοσιονομικής προσπάθειας», με στόχο, όπως αναφέρει, την οικονομική ανάκαμψη.
Με βάση τα «μέχρι σήμερα δεδομένα» εκτιμάται ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί σε 0,7% το 2014, ενώ προβλέπεται να επιταχυνθεί σε 2,5% ή και ελαφρώς υψηλότερα το 2015, αν ληφθεί υπόψη η πρόσφατη μείωση της τιμής του πετρελαίου στη διεθνή αγορά. «Δυνατή» θεωρείται η υπερκάλυψη του δημοσιονομικού στόχου του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για τρίτο στη σειρά έτος, εξέλιξη που, σύμφωνα με την ΤτΕ, «καταδεικνύει ότι η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών είναι διατηρήσιμη». Ολα τα παραπάνω έχουν όρο και προϋπόθεση την κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής.
Κίνδυνοι και «αβεβαιότητες»
Σύμφωνα με την έκθεση, «οι θετικές προοπτικές υπόκεινται σε εγχώριους και διεθνείς κινδύνους και αβεβαιότητες, που ενδέχεται να επιβαρύνουν το επιχειρηματικό κλίμα τους επόμενους μήνες, να καθυστερήσουν ή και να αναστείλουν την ανάπτυξη».
Στους διεθνείς παράγοντες, επισημαίνεται ο «κίνδυνος επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας και ειδικά της ζώνης του ευρώ». Εντοπίζονται και γεωπολιτικοί κίνδυνοι, που «συνδέονται με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, οι οποίοι εντείνουν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ευνοούν τη στροφή των επενδυτών προς ασφαλέστερες τοποθετήσεις».
Σε συνδυασμό με τις «εσωτερικές αβεβαιότητες» βλέπουν τον «κίνδυνο» να ενταθούν «οι ανησυχίες των αγορών για την πορεία της ελληνικής οικονομίας». Στο εσωτερικό της χώρας, αναφέρεται ότι «η αβεβαιότητα δυσχεραίνει τη συνέχιση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής» και σε δεύτερη φάση την «εφαρμογή μιας αποτελεσματικής αναπτυξιακής στρατηγικής» μετά τη λήξη του προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης...
Καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις
Για την επίτευξη ρυθμών ανάκαμψης στην κερδοφορία του εγχώριου κεφαλαίου και για τον περιορισμό των «κινδύνων», η ΤτΕ θέτει τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  • Εμπορεύματα και υπηρεσίες. Λόγος γίνεται για ανάληψη πρωτοβουλιών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου στους εξής κλάδους και τομείς: Ενέργεια, οδικές και θαλάσσιες μεταφορές, άρση κανονιστικών και ρυθμιστικών εμποδίων στο λιανικό εμπόριο και τις επαγγελματικές υπηρεσίες, απλοποίηση της αδειοδότησης επενδυτικών έργων. Οπως αναφέρουν, οι συγκεκριμένες δράσεις «θα βελτιώσουν την ελκυστικότητα της χώρας ως τόπου προορισμού των ξένων άμεσων επενδύσεων και την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων».
  • Δημοσιονομική πολιτική. Για τη λεγόμενη «βιωσιμότητα» των ασφαλιστικών ταμείων, τονίζουν ότι «πρέπει να επανεξεταστεί το καθεστώς των ποικίλων εξαιρέσεων από τις γενικές διατάξεις», σε μια εξέλιξη που σημαίνει την παραπέρα αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Αντίστοιχο μείγμα πολιτικής προτείνεται και για την παραπέρα διόγκωση των αντιλαϊκών φόρων, μέσω «επανεξέτασης των εξαιρέσεων από τις γενικές διατάξεις άμεσης και έμμεσης φορολογίας, οι οποίες δεν δικαιολογούνται με κριτήρια κοινωνικά ή αναπτυξιακά». Με το συγκεκριμένο υποδεικνύουν αντιλαϊκά μέτρα, όπως η διόγκωση του «χαμηλού» συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει σήμερα σε ειδικές κατηγορίες εμπορευμάτων μαζικής κατανάλωσης, στα νησιά του Αιγαίου κ.ά. Την ίδια ώρα, στο πνεύμα των απαιτήσεων των μονοπωλίων για παραπέρα μείωση των φορολογικών συντελεστών στα κέρδη των ομίλων και τα υψηλά εισοδήματα, σύμφωνα με την ΤτΕ, μέτρα όπως τα παραπάνω θα «επιτρέψουν τη σταδιακή μείωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, προκειμένου να τονωθεί η οικονομική δραστηριότητα».
  • «Κόκκινα» δάνεια. Καλούν τις τράπεζες να προχωρήσουν σε «μια πιο ενεργητική διαχείριση των προβληματικών δανείων», με στόχο να ελαφρυνθούν οι «συνεργάσιμοι δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν προσωρινή δυσκολία», με τρόπο που δεν δημιουργεί «κίνητρα για αθέτηση υποχρεώσεων». Σε ό,τι αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια, καλούνται οι τράπεζες να αναλάβουν «ενεργό ρόλο στην κλαδική αναδιάρθρωση της οικονομίας, διοχετεύοντας πιστώσεις στις πραγματικά βιώσιμες επιχειρήσεις», χωρίς να δεσμεύονται πόροι σε επιχειρήσεις που δεν έχουν καμία προοπτική επιβίωσης. Μάλιστα, επισυνάπτεται ειδική μελέτη για τα μεγάλα προβληματικά επιχειρηματικά δάνεια, ύψους πάνω από 5 εκατ. ευρώ το καθένα. Λόγος γίνεται για συγκέντρωση επιχειρηματικών προβληματικών δανείων σε «σχετικά μικρό αριθμό πιστούχων», οι οποίοι επιμερίζονται σε λίγους κλάδους (κατασκευές, λιανικό εμπόριο, βιομηχανία τροφίμων, κλωστοϋφαντουργία, Υγεία κ.ά.), στους οποίους «η δυναμική των λογιστικών καταστάσεων υποδηλώνει ότι είναι μικρή η πιθανότητα εξυπηρέτησης των δανείων».
Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη ενίσχυσης των προγραμμάτων ανακύκλωσης της ανεργίας, των λεγόμενων «ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης», με την έμφαση να δίνεται στα «προγράμματα κατάρτισης» των μακροχρόνια ανέργων. Επίσης, στον «εξορθολογισμό» της Δημόσιας Διοίκησης, στη μείωση του «διοικητικού φόρτου» για τις επιχειρήσεις κ.ά.
Τέλος, σύμφωνα με την ΤτΕ, το «κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος» (ο δείκτης με τον οποίο τα επιτελεία των καπιταλιστών μετράνε το «κόστος» για κάθε μονάδα παραγόμενου εμπορεύματος) στις ιδιωτικές επιχειρήσεις καταγράφει πτώση 21,6% στην τριετία 2012 - 2014, πάνω από τον αντιλαϊκό στόχο (15%) που είχε τεθεί με το β' μνημόνιο...