ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΣ/ΟΛΠ

Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών έχουν ως εξής :

              ΣΥΝΟΛΟ                 
ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ
                     644                          
    
ΕΓΚΥΡΑ               ΑΚΥΡΑ             ΛΕΥΚΑ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ  ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ  ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
627                         8                        9

Η κατανομή των ψήφων σε κάθε συνδυασμό με βάση τα έγκυρα ψηφοδέλτια έχει ως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ

         ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
     ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ 
                                   ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΠ                          
     (ΑΔΗΣΚ/ΥΠ. ΟΛΠ)
     320

      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ  
   ΕΝΟΤΗΤΑ 
      (Δ. Ε.)
    109

ΝΕΑ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
        ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΠ        
(ΝΕΚ/ΥΠ. ΟΛΠ)
 100

     ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΛΠ
 90

   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
                   ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ                  
  (Α.Α.Σ.Κ.)
8