ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014

Kερδισμένοι και από την κρίση

Η καπιταλιστική κρίση δεν είχε μόνο ως αποτέλεσμα την επέκταση της φτώχειας σε μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού, έφερε ταυτόχρονα και την όξυνση των ταξικών ανισοτήτων στο εσωτερικό της κοινωνίας. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει η Ομάδα Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, σε εργασία της για την κατανομή των εισοδημάτων στη χώρα μας μεταξύ του 2009 και 2013. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, ενώ το 2009 το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού είχε μερίδιο εισοδήματος 8,7 φορές περισσότερο από το μερίδιο που είχε το φτωχότερο 10% του πληθυσμού, το 2013 το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού είχε εισόδημα 19,1 φορές μεγαλύτερο από το 10% του φτωχότερου κομματιού του πληθυσμού. Κατά συνέπεια, η κρίση ανάμεσα σ' άλλα είχε ως αποτέλεσμα ο πλούτος που παράγεται να κατανέμεται πλέον πολύ πιο άνισα ανάμεσα στις τάξεις. Δεν είναι ανάγκη να αναφέρουμε ποιοι τελικά συνεχίζουν να καρπώνονται αυτόν τον πλούτο. Είναι γνωστοί.
Βέβαια, η αύξηση του πλούτου στο μέλλον, δηλαδή η έξοδος από την κρίση και το πέρασμα στην ανάκαμψη και στην όποια ανάπτυξη, δε θα σημαίνει αυτόματα τη μείωση των ταξικών ανισοτήτων. Γι' αυτό το ζητούμενο για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα δεν μπορεί παρά να είναι η έξοδος αυτή να φέρει μείωση έως και εξάλειψη της ανισότητας, αλλά αυτό - όπως δείχνουν και η σύγχρονη πραγματικότητα και η παγκόσμια Ιστορία - δεν μπορεί παρά να γίνει μέσα σε μια άλλη οικονομία όπου κουμάντο θα κάνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και θα έχει ως αποστολή της την ικανοποίηση των δικών τους αναγκών.