ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

Βουλή: Ψηφίζεται η δίμηνη παράταση του μνημονίου

Στη Bουλή κατατέθηκε η τροπολογία για τη δίμηνη παράταση της δανειακής σύμβασης.
Η τροπολογία έχει ενταχθεί στο νομοσχέδιο «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας», το οποίο θα ψηφιστεί σήμερα Δευτέρα.
Η δίμηνη παράταση του μνημονίου έχει ήδη δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία θα πρέπει να επικυρωθεί από τη Bουλή.