ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Προϋπολογισμός - πρόκληση για τους ανέργους Η μείωση των δαπανών για τα επιδόματα προμηνύει είτε παραπέρα περικοπές στο ύψος τους, είτε συρρίκνωση των δικαιούχων

Εναν ακόμα ταξικό προϋπολογισμό, που καταδικάζει τους ανέργους και τις οικογένειές τους στην εγκατάλειψη, αρνούμενος να τους παρέχει και την ελάχιστη προστασία σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης και υψηλής ανεργίας, ενέκρινε χτες η πλειοψηφία της διοίκησης του ΟΑΕΔ. Ετσι και για το 2015 η κυβέρνηση μειώνει τη δαπάνη για τα επιδόματα των ανέργων, ανοίγοντας το δρόμο είτε για παραπέρα μείωση του αριθμού των δικαιούχων, είτε για παραπέρα μείωση του πενιχρού επιδόματος.
Την ίδια στιγμή, το κονδύλι το οποίο πηγαίνει στις επιχειρήσεις μέσω των γνωστών προγραμμάτων που προωθούν την «ευελιξία» στην εργασία, κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο των εξόδων του. Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός του ΟΑΕΔ για το 2015 προβλέπει μόλις 992 εκ. ευρώ για επιδόματα, που αντιστοιχούν στο 33,7% των εσόδων του. Δηλαδή, μόλις το 1 στα 3 ευρώ που έχει έσοδα ο Οργανισμός κατευθύνονται προς τους ανέργους. Την ίδια στιγμή, τα λεγόμενα «προγράμματα απασχόλησης», που κατά κύριο λόγο κατευθύνονται προς τις επιχειρήσεις, καταβροχθίζουν 600 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 22,37% των συνολικών του δαπανών.
Αν και λογιστικά ο προϋπολογισμός εμφανίζεται «πλεονασματικός» (έσοδα 2,942 δισ. ευρώ - έξοδα 2,681 δισ. ευρώ), αυτό γίνεται σε βάρος των ανέργων, ενώ συρρικνώνονται και όλα των προγράμματα προς τους εργαζόμενους. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ οι εισφορές των εργαζομένων για ΟΕΚ και ΟΕΕ, που εντάχθηκαν από τα μέσα του 2012 στον ΟΑΕΔ, ανέρχονται στα 343 εκ. ευρώ, οι παροχές προς τους δικαιούχους είναι μόλις 73 εκ. ευρώ! Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται το λογιστικό πλεόνασμα του ΟΑΕΔ.
Ταυτόχρονα, ακολουθώντας τη γενικότερη κυβερνητική πολιτική, οι δαπάνες μισθοδοσίας είναι μόλις το 4,17% των εξόδων του Οργανισμού, δείγμα της δραματικής συμπίεσης των μισθών των εργαζομένων και στον ΟΑΕΔ.